Kazalo predmeta
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N NJ O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

19. st.  HA19-01293 
 
9. korpus Jugoslavenske narodne armije  HA19-01323 
 
Aditivna tehnologija -- 3D ispis hrane -- Ispis mesnih proizvoda -- Dizajn hrane -- Dizajnirana hrana  HA19-00926 
 
Aerodinamika -- Silosi -- Vjetar -- Membranska teorija ljusaka  HA19-00979 
 
Agrotekstil -- Tehnički tekstil -- Zaštita od smrzavanja -- Kemijski sastav  HA19-01226 
 
Alati za rezanje -- Brzorezni čelik -- Kriogena obrada -- Otpornost  HA19-00975 
 
Alepski bor -- Štetnici -- Potkonjaci -- Coleoptera  HA19-01060 
 
Alkoholizam -- Ovisnost o alkoholu -- Sram -- Depresivnost -- Bolničko liječenje  HA19-00939 
 
Alkoholna pića -- Aroma -- Hlapljive tvari -- Biljni ekstrakti -- Ganoderma lucidum  HA19-01163 
 
Alkoholna pića -- Kvasac -- Fermentacija -- Mezcal -- Mošt agave  HA19-01145 
 
Ambalaža -- Grafička reprodukcija -- Kolorimetrija -- Obrada visokim tlakom  HA19-01112 
 
Anafora -- Infinitiv -- Infinitivne dopune -- Glagoli -- Negacija  HA19-01299 
 
Aničić, Ivan -- Flego, Antun  HA19-01322 
 
Apneja -- Otkrivanje -- Poremećaji spavanja -- Studija spavanja -- Neuronske mreže -- Snimanje bioparametara -- Polisomnografija  HA19-00966 
 
Apoptoza -- karcinom -- Antioksidans -- Hidrolizat proteina -- Slobodni radikali -- Mikroalge  HA19-00929 
 
Apostolat -- Pastoral -- Vjernici laici  HA19-00869 
 
Arhivi -- Kulturna politika -- Financiranje  HA19-00894 
 
Arhivistika -- Arhivsko gradivo -- Poslovna dokumentacija  HA19-01321 
 
Arhivski fond -- Sumarni inventar -- Stanovništvo  HA19-01324 
 
Arhivsko gradivo  HA19-00864 
 
Arhivsko gradivo -- Arhivska teorija -- Arhivska praksa -- Arhivski informacijski sustav -- Umjetna inteligencija  HA19-01325 
 
Arhivsko gradivo -- Arhivski fondovi -- Dostupnost gradiva -- Informacijska vrijednost -- Specijalizirani arhiv -- Domovinski rat  HA19-01323 
 
Aritmija -- Zatajivanje srca -- Koronarna jedinica -- Zdravstvena skrb  HA19-00965 
 
Armirani beton -- Mehaničke karakteristike -- Cementni kamen -- Mineralni aditivi  HA19-01234 
 
Armiranobetonske konstrukcije -- Armirani beton -- Korozija -- Transportni procesi -- Metoda konačnih razlika  HA19-01235 
 
Aronija -- Nusproizvodi -- Ekstrakcija -- Sušenje raspršivanjem -- Prah  HA19-00927 
 
Atlantska skuša -- Scomber scombrus -- Kuhanje u vakuumu -- Antioksidansi -- Hladno skadištenje -- Karbonilacija proteina  HA19-01172 
 
Autokefalnost -- Ekleziologija  HA19-00868 
 
Automobilske gume -- Reciklirana guma -- Deformacija -- Naprezanje -- Logaritamski modeli  HA19-00994 
 
Azijska trešnja -- Litchi chinensis -- Sjemenke voća -- Lipaza -- Proteini -- Pretilost  HA19-01157 
 
Bambus -- Toplinska obrada -- Dinamička sorpcija pare -- Sadržaj vode -- Sorpcijska svojstva -- Bubrenje  HA19-01035 
 
Banke -- Bankovno poslovanje -- Dioničari -- Likvidacija  HA19-00897 
 
Bankovna stabilnost -- Rizik -- Sustav osiguranja depozita -- Dinamička panel analiza  HA19-00898 
 
Bazala, Albert  HA19-00819 
 
Baze podataka -- Web portal -- Studenti -- Studentski dom  HA19-00813 
 
Bedeković, Janko  HA19-00901 
 
Beton -- Hibridni mikroarmirani beton -- Mehanička svojstva -- Hibridna vlakna -- Čelična vlakna -- Polipropilenska vlakna -- Tlačna čvrstoća  HA19-01237 
 
Bezić, Živan  HA19-00869 
 
Bioenergija -- Biomasa -- Ogrjevno drvo -- Sječa stabala -- Kombajni -- Inovativni sustavi  HA19-01027 
 
Bioetanol -- Kvasac -- Hibridni sojevi -- Lignocelulozni hidrolizat -- Fermentacija -- Inhibitori rasta  HA19-00930 
 
Bioetika -- Osobe s invaliditetom -- Kompetencije -- Načelo supsidijarnosti -- Timski rad -- Multidisciplinarni pristup  HA19-00928 
 
Biofungicidi -- Drvo -- Esencijalna ulja -- Ekstrakti -- Protugljivično djelovanje  HA19-01019 
 
Biomasa -- Biogorivo -- Kromatografija -- Spektroskopija  HA19-01123 
 
Biometrija -- Biometrijski podaci -- Otisci prstiju -- Autentifikacija  HA19-00988 
 
Bitak -- Metafizika -- Esencijalistička metafizika  HA19-00820 
 
Blagdani -- Praznici -- Odmor -- Blagdanski egzistencijal -- Nedjelja  HA19-00855 
 
Blanjanje -- Borovina -- Prozorski okviri -- Kvaliteta površine  HA19-01023 
 
Bol -- Prag boli -- Tolerancija boli -- Eksperimentator  HA19-00826 
 
Bonaventura, sveti  HA19-00820 
 
Borovina -- Furnir -- Podne obloge -- Tvrdoća  HA19-01049 
 
Borovina -- Masivno drvo -- Zavarivanje drva -- Sadržaj vode -- Moždanik -- Izvlačna sila  HA19-01047 
 
Borovina -- Trupci -- Zamrzavanje -- Latentni izvori topline -- Dvodimenzionalni matematički model  HA19-01055 
 
Bosanski jezik -- Zavisnosložene rečenice -- Odnosni prilozi -- Veznici  HA19-01258 
 
Bosiljak -- Fotosenzibilizacija -- Antimikrobna obrada  HA19-01150 
 
Bosiljak -- Pića -- Hidrokoloidi -- Zeta potencijal  HA19-01149 
 
Božitković, Juraj -- Petrić, Ante  HA19-00821 
 
Brašno -- Bioaktivno kompozitno brašno -- Kemijski sastav -- Osjetilna svojstva  HA19-01195 
 
Brašno -- Brašno zelene banane -- Sorpcijske izoterme -- Sušenje  HA19-01170 
 
Brašno -- Kokos -- Pšenica -- Pečeni proizvodi -- Prehrambena svojstva  HA19-01175 
 
Breza -- Bukva -- Ekonomska usporedba -- Tehnološka svojstva -- Furnirska ploča  HA19-01022 
 
Brodovi -- Recikliranje brodova -- Gospodarenje otpadom -- Zakonodavstvo  HA19-01214 
 
Budak, Mile  HA19-01317 
 
Bukove šume -- Šumske sastojine -- Spektralne varijable -- Satelitske snimke  HA19-01057 
 
Bukovina -- Temperaturna polja -- Interferogram -- Holografska interferometrija -- Koeficijent prolaska topline  HA19-01053 
 
Ceste -- Cestovna infrastruktura -- Beton -- Cement -- Klimatski uvjeti  HA19-01236 
 
Ceste -- Cestovna infrastruktura -- Klasifikacija -- Karakteristike -- Prometn okruženje  HA19-01233 
 
Colocasia esculenta -- Kolokazija -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Škrob  HA19-01201 
 
Corcyra cephalonica -- Rižin moljac -- Ličinke -- Polietilen -- Biodegradacija -- Biološka razgradnja  HA19-00924 
 
Corylus colurna L. -- Medvjeđa lijeska -- Klimatske promjene -- Ekološka važnost -- Proizvodnja drva  HA19-01007 
 
Crkva -- Crkveni modeli  HA19-00857 
 
Crkveno pravo -- Kanonsko pravo -- Ženidba -- Ništavnost ženidbe  HA19-00866 
 
Čakavski govori -- Hrvatski jezik -- Hrvatska manjina  HA19-01252 
 
Čelična greda -- Dinamički parametri -- Operativna modalna analiza -- Modalni oblici -- Frekvencija -- Prigušenje  HA19-01000 
 
Čelične konstrukcije -- Korozija -- Antikorozivna zaštita -- Zaštita premazima  HA19-01004 
 
Čelik -- Mikrolegirani čelik -- Naprezanje -- Lüderova linija -- Korelacija digitalne slike  HA19-01215 
 
Dalmatinski vikarijat -- Križevačka eparhija  HA19-00886 
 
Dekolorizacija -- Katalizatori -- Alginatna zrnca -- Fentonov proces  HA19-01127 
 
Digitalni repozitoriji -- Digitalizacija -- Znamenite osobe -- Institucijska suradnja -- Kulturna baština  HA19-01326 
 
Dijabetes tip 1 -- Dijabetes tip 2 -- Tjelovježba -- Regulacija glukoze  HA19-00970 
 
Djeca -- Predškolska dob -- Namještaj -- Vrtići -- Funkcionalnost  HA19-01024 
 
Doniranje organa -- Transplantacija organa -- Učenici -- Studenti -- Stavovi  HA19-00963 
 
Dostojanstvo -- Osoba -- Kršćanska antropologija -- Bioetički personalizam -- Ljudska prava  HA19-00854 
 
Drugi vatikanski koncil  HA19-00857 
 
Drugi vatikanski sabor  HA19-00878 
 
Drvna industrija -- Financijska analiza -- Financijski omjer -- Malmquistov indeks  HA19-01006 
 
Drvna industrija -- Financijska analiza -- Financijski pokazatelji  HA19-01054 
 
Drvna industrija -- Trgovinska konkurentnost -- Pokazatelji trgovinske konkurentnosti  HA19-01082 
 
Drvne ploče -- Ploča od usitnjenog drva -- Sadržaj vode -- Fizička svojstva -- Mehanička dvojstva  HA19-01032 
 
Drvno-plastični kompoziti -- Metoda konačnih elemenata -- Kopolimeri stirena -- Kompoziti  HA19-01042 
 
Drvno-plastični kompoziti -- Pregrijano drvo -- Polipropilen -- Termoplasti  HA19-01010 
 
Drvo -- Eukaliptus -- Bubrenje -- Tvrdoća -- Otpornost na habanje  HA19-01063 
 
Drvo -- Premazni materijali -- Zaštitni premazi -- Zaštita od vlage -- Poliuretan  HA19-01021 
 
Drvo -- Zaštitni premazi -- Vremenski utjecaji -- Bambus -- Mehanička svojstva  HA19-01030 
 
Države bivše Jugoslavije -- Hrvatska manjina -- Pravna jamstva  HA19-01275 
 
Državni arhiv u Pazinu  HA19-01319 
 
Dubrovački govor -- Fonološke značajke -- Kolende -- Komparativna metoda  HA19-01293 
 
Duglazija -- Pošumljavanje -- Visina stabala  HA19-01079 
 
Duhovni ekumenizam;papa Franjo; -- Ekumenizam povratka -- Ispovjednik  HA19-00870 
 
Duhovni razvoj -- New age -- Američka književnost 20. st.  HA19-01314 
 
Dušikov oksid -- Protuupalni učinak -- Brašno od perja -- Polipeptidi -- Lipopolisaharidi -- Makrofagi  HA19-01154 
 
Egzotične životinje -- Meso -- Konzumiranje mesa -- Legalna trgovina -- Ilegalna trgovina  HA19-01094 
 
Ekologija -- Teologija stvaranja -- Klimatske promjene  HA19-00880 
 
Ekološka duhovnost  HA19-00871 
 
Eksplicitna subordinacija -- Složene rečenice -- Surečenice -- Relativne klauze -- Nerelativne klauze  HA19-01305 
 
Ekumenske poteškoće -- Jedinstvo  HA19-00879 
 
Ekumensko vijeće crkava  HA19-00880 
 
Električna energija -- Istosmjerna struja -- Električni pretvarači -- Matematički modeli  HA19-00993 
 
Električna energija -- Trofazni napon -- Naponski ispravljači -- Regulacija snage  HA19-00992 
 
Elektroenergetski sustav -- Frekvencija opterečenja -- Proporcionalno integralni regulator -- Algoritmi  HA19-00990 
 
Elektroprevodna tkanina -- Elektromagnetsko zračenje -- Zaštitno djelovanje  HA19-01230 
 
Emocije -- Zavist -- Društvena usporedba -- Evolucijska psihologija  HA19-00829 
 
Enciklopedije -- Online enciklopedije -- Akademsko partnerstvo  HA19-00817 
 
Enciklopedika -- Leksikografija -- Metaleksikografija -- Nakladništvo -- Srpski jezik  HA19-00816 
 
Epidemije -- Kuga -- Tifus -- Velike boginje -- Povijesni prikaz  HA19-00969 
 
Eterična ulja -- Alginat -- Prirodni konzervansi -- Hlapljivost -- Antioksidacijska aktivnost -- Antibakterijska aktivnost  HA19-01167 
 
Etika -- Teološko promišljanje -- Religiozno iskustvo  HA19-00856 
 
Etnofrazeologija -- Interpretacija značenja fražema -- Višeznačnost sastvanica  HA19-01267 
 
Euro -- Gospodarstvo  HA19-00899 
 
Europska unija  HA19-00891  HA19-00899  HA19-00914  HA19-01214 
 
Evangelizacija -- Hodočašće -- Čovjek -- Demokratizacija  HA19-00860 
 
Filozofija -- Kršćanska teologija  HA19-00863 
 
Filozofska baština -- Arhivi  HA19-00821 
 
Financijska analiza -- Poslovni neuspjeh -- Bankrot -- Stabilno poslovanje -- Financijski pokazatelji -- Altmanov model  HA19-00896 
 
Financijska tržišta -- Dionice -- Rizik -- Tehnička analiza  HA19-00895 
 
Fitohranjiva -- Međustanična komunikacija -- Bakterije -- Biofilm -- Antibiotici  HA19-00923 
 
Fitosteroli -- Kakao maslac -- Antioksidacijska aktivnost -- Sojino ulje -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA19-01139 
 
Fotografski negativi -- Digitalizacija -- Reformatiranje  HA19-01238 
 
Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja  HA19-00821 
 
Frazemi -- Frazem crna marica -- Analiza jezične jedinice -- Frazemi s bojom  HA19-01254 
 
Frazeologija -- Analiza pogrešaka -- Frazeodidaktika  HA19-01245 
 
Frazeologija -- Leksikografija -- Frazeološki model  HA19-01278 
 
Frazeologija -- Somatizam -- Ekvivalencija  HA19-01257 
 
Frazeologizmi -- Poljski jezik -- Hrvatski jezik -- Makedonski jezik  HA19-01249 
 
Furnir -- Drvne ploče -- Uslojene ploče vezane polistirenom -- Sušenje furnira -- Mehanička svojstva -- Stiropor  HA19-01037 
 
Furnir -- Trenje -- Koeficijent trenja -- Drveni otpresci -- Otpresak  HA19-01052 
 
Furnirska ploča -- Furniri -- Raspodjela naprezanja -- Računska analiza  HA19-01014 
 
Generator -- Slovenski jezici -- Tekst -- Modeli generacije tekstova  HA19-01259 
 
Geografski označni jezik -- Geodetska mjerenja -- Obrada podataka -- Plinovod  HA19-00916 
 
Geohazardi -- Klizišta -- Krš -- Fliš -- Upravljanje rizikom  HA19-00999 
 
Geonimi -- Etimologija -- Frazeologija -- Slavenski jezici  HA19-01282 
 
Glagoli govorenja -- Semantika -- Poljski jezik -- Hrvatski jezik  HA19-01269 
 
Glagolski pridjev radni -- Particip -- Poljski jezik -- Hrvatski jezik  HA19-01283 
 
Glagoljski rukopisi -- Jezična statistika -- Kolokacije -- Koligacije  HA19-01239 
 
Glicidi -- Lipaza -- Lipidi -- Interesterifikacija -- Masne kiseline  HA19-01189 
 
Gljive -- Hidrolizati proteina gljiva -- Bromelain iz stabljike -- Dodaci za aromatiziranje -- Pileća juha  HA19-01203 
 
Gorski javor -- Fizička svojstva -- Radijalne varijacije  HA19-01061 
 
Gospodarenje šumama -- Napuštene šume -- Šume širokog lišća -- Procjena troškova  HA19-01018 
 
Goveđe meso -- Mesni proizvodi -- Prirodni antioksidansi -- Kakvoća mesa -- Trajnost mesa  HA19-01171 
 
Goveđi loj -- Oksidacijska stabilnost -- Antioksidansi -- Test održivosti  HA19-01207 
 
Govoreni jezik -- Spontani govoreni jezik -- Diskurs -- Konektori -- Konverzacija  HA19-01297 
 
Gradina Trsat, , snimak postojećeg stanja -- Kaštel Trsat -- Lasersko snimanje -- Snimak postojećeg stanja  HA19-00917 
 
Građanstvo -- Voštarstvo -- Glazbenici -- Obiteljske veze  HA19-00888 
 
Građevinarstvo -- Materijali -- Izolacijski materijali -- Kompozitni materijali  HA19-01002 
 
Građevinarstvo -- Naprezanje -- Numerička simulacija -- Računalni programi  HA19-01001 
 
Građevinski projeksti -- Informacijski sustav -- Komunikacijski sustav -- Integracija  HA19-00995 
 
Graf algoritam -- Društvene veze -- Društvene mreže -- Particioniranje grafa  HA19-00915 
 
Grede -- Čelične grede -- Savijanje -- Euler-Bernoullijeva teorija -- Timošenkova teorija -- Numerička analiza  HA19-00974 
 
Grkokatolici -- Unijati -- Demografska analiza -- Stanovništvo  HA19-00886 
 
Guardini, Romano  HA19-00856 
 
Hamburger -- Kolagen -- Sojino brašno -- Tehnološke značajke -- Čvrstoća gela  HA19-01206 
 
Hemiceluloza -- Kemijski sastav -- Celuloza -- Predhidroliza -- Celuloza -- Grabovina  HA19-01031 
 
Hepatitis B -- Oralno cjepivo -- Transgene gljive -- Flammulina velutipes -- Bakterije -- Agrobacterium  HA19-01140 
 
Hitin -- Bioekstrakcija -- Bioprocesi -- Bakterije -- Računalni programi  HA19-01134 
 
HIV -- AIDS -- Preekspozicijska profilaksa -- Prevencija  HA19-00967 
 
Hmelj -- Kultivari hmelja -- Fenolni spojevi -- Antioksidacijski potencijal -- Mikroelementi -- Pesticidi  HA19-01164 
 
Hodomanistika -- Terminologija -- Poljski jezik -- Hrvatski jezik  HA19-01263 
 
Hrana -- Bakterije -- Polimerazna lančana reakcija -- Fermentirane kobasice  HA19-01192 
 
Hrast lužnjak -- Quercus robur L. -- Sadnice -- Polipropilen  HA19-01034 
 
Hrastovina -- Borovina -- Modul elastičnosti -- Koeficijent prigušenja -- Premazni materijali  HA19-01048 
 
Hravtski kao ini jezik -- Kultura -- Vertikalno-spiralni pristup  HA19-01276 
 
Hren -- Grafen oksid -- Polimeri -- Peroksidaza -- Sinergijski učinak  HA19-01147 
 
Hrvatin, Antun  HA19-01318 
 
Hrvatin, Antun -- Aničić, Ivan -- Šćuka-Kukec, Katarina  HA19-01319 
 
Hrvatska gimnazija u Pazinu  HA19-01320 
 
Hrvatska gimnazija u Pazinu -- Đačko društvo Naprijed -- Hrvatsko-slovensko akademsko društvo Istra  HA19-01322 
 
Hrvatska književnost -- Drame -- Prototekst -- Intertekstualnost  HA19-01316 
 
Hrvatska književnost 20. st. -- Roman -- Lukan -- Obilježja junaka -- Romansa  HA19-01317 
 
Hrvatski crkvenoslavenski jezik -- Čestice -- Kartografski model  HA19-01310 
 
Hrvatski crkvenoslavenski jezik -- Latinski jezik -- Sintaksa -- Zavisne rečenice -- Prevođenje  HA19-01298 
 
Hrvatski jezik  HA19-01289 
 
Hrvatski jezik -- Administrativni stil -- Složene rečenice -- Zavisnosložene rečenice -- Surečenice -- Subordinacija  HA19-01313 
 
Hrvatski jezik -- Engleski jezik -- Eponimi -- Kontrastivna analiza -- Stručno nazivlje -- Prirodne znanosti -- Tehničke znanosti  HA19-01292 
 
Hrvatski jezik -- Glagoli -- Konjugacije -- Glagolska tipologija  HA19-01288 
 
Hrvatski jezik -- Gramatike -- Rječnici -- Mocija -- Mocijske imenice -- Povijesna gramatikografija -- Povijesna leksikografija  HA19-01290 
 
Hrvatski jezik -- Jezična politika -- Europski kontekst  HA19-01295 
 
Hrvatski jezik -- Kajkavsko narječje -- Sintaksa -- Imperativ -- Modalnost  HA19-01291 
 
Hrvatski jezik -- Klitike -- Infinitivne konstrukcije -- Subjektna kontrola -- Objektna kontrola  HA19-01287 
 
Hrvatski jezik -- Leksikalizacjski obrasci -- Slovenski jezik  HA19-01271 
 
Hrvatski jezik -- Nasljedni jezik -- Sročnost  HA19-01307 
 
Hrvatski jezik -- Padeži -- Glagoli -- Implicitna kontrola  HA19-01304 
 
Hrvatski jezik -- Ruski jezik -- Kulturološki aspekt -- Jezična analiza  HA19-01253 
 
Hrvatski jezik -- Slovački jezik -- Lažni prijatelji -- Međujezična homonimija  HA19-01261 
 
Hrvatski jezik -- Složene rečenice -- Asindetska subordinacija -- Parataksa -- Hipotaksa -- Sintaksa  HA19-01285 
 
Hrvatski jezik -- Složene rečenice -- Kognitivna lingvistika -- Retorika -- Sintaksa  HA19-01284 
 
Hrvatski jezik -- Složene rečenice -- Zavisnosložene rečenice -- Koligacije  HA19-01311 
 
Hrvatski jezik -- Složene rečenice -- Zavisnosložene rečenice -- Sintaksa -- Terminologija  HA19-01301 
 
Hrvatski jezik -- Subordinirane strukture -- Veznici -- Složeni veznici  HA19-01309 
 
Hrvatski jezik -- Zanaglasnice -- Infinitivne dopune -- Sintaksa  HA19-01286 
 
Hrvatski jezik -- Zavisnosložene rečenice -- Sintaktička složenost -- Gramatička kompetencija -- Inojezičnost  HA19-01306 
 
Hrvatski jezik kao J2 -- Naglasci -- Slavenski jezici  HA19-01264 
 
Hrvatskoglagoljska književnost -- Hrvatskostaroslavenski jezik -- Hrvatsko-staroslavenski jezik -- Čakavski jezik -- Jezikoslovna analiza -- Tekstološka analiza  HA19-01315 
 
Humboltova lignja -- Mišić lignje -- Miofibrilarni protein -- Monosaharidi -- Slobodne aminokiseline -- Kriostabilnost  HA19-01198 
 
Imensko-prijedložne konstrukcije -- Višerječne jedinice -- Hrvatski jezik -- Ruski jezik  HA19-01260 
 
Indijski oraščić -- Prženje -- Temperatura -- Okus  HA19-01187 
 
Indijski oraščić -- Sušenje -- Osjetilna procjena -- Minerali  HA19-01184 
 
Industrija 4.0 -- Upravljanje procesima -- Učinkovitost -- Menadžment rizika  HA19-01110 
 
Inovacija -- Izračun -- Namještaj -- Mala i srednja poduzeća  HA19-01075 
 
Inovacije -- Održivi razvoj -- Peterostruka uzvojnica  HA19-00891 
 
Inovacije -- Politika obrazovanja -- Vještine -- Radnici  HA19-00892 
 
Integrirani informacijski sustavi, ERP -- Drvoprerađivačka industrija -- Poslovna učinkovitost -- ERP sustav  HA19-01013 
 
Intrinzična motivacija -- Ekstrinzična motivacija -- Zapošljavanje -- Prvi poslodavac -- Generacija Y  HA19-00851 
 
Isusov govor -- Homilija -- Metafore  HA19-00865 
 
Isusova majka -- Mariologija -- Hodočašće u vjeri  HA19-00867 
 
Ivan Pavao II. -- Iohannes Paulus II, sanctus  HA19-00863  HA19-00860 
 
Ivan Zlatousti  HA19-00874 
 
Iverica -- Modul elastičnosti -- Umjetne neuronske mreže -- Kontrola kvalitete  HA19-01039 
 
Iverica -- Usitnjena kora -- Upijanje vode -- Debljinsko bubrenje -- Čvrstoća raslojavanja  HA19-01033 
 
Ivšić, Stjepan -- Belić, Aleksandar  HA19-01289 
 
Jagode -- Biološko konzerviranje -- Bakteriocin -- Jestive presvlake  HA19-01137 
 
Jaja -- Proizvodnja jaja -- Kvaliteta jaja -- Nesilice -- Obogaćeni kavezi  HA19-01098 
 
Jaja -- Proizvodnja jaja -- Kvaliteta jaja -- Žumanjci -- Boja žumanjka -- Karotenoidi -- Kromametar -- Senzorska analiza  HA19-01108 
 
Javor -- Javorovo drvo -- Dendro-akustična svojstva -- Modul elastičnosti -- Brzina zvuka -- Muzički instrumenti  HA19-01067 
 
Jotacija -- Refleks -- Praslavenski period -- Fonetski sustav  HA19-01268 
 
Kajkavski književni jezik -- Književni tekstovi -- Složene rečenice -- Zavisnoložene rečenice, -- Uzročne rečenice -- Veznici  HA19-01296 
 
Kakao -- Sušenje u pjeni -- Lavanda -- Instant prah -- Modeliranje  HA19-01133 
 
Kakao -- Zeleni ekstrakt -- Bioaktivne komponente  HA19-01146 
 
Karl-Markus Gauß  HA19-01246 
 
Karotenoidi -- β-karoten -- Kvasac -- Kukuruzni ekstrakt -- Melasa šećerne trske -- Fermentacija  HA19-01138 
 
Kartografija -- Hidrografija -- Topografski model  HA19-00918 
 
Katastrofe -- Otpornost -- Pozitivna prilagodba -- Resursi  HA19-00951 
 
Katolička crkva -- Država -- Komunizam  HA19-00890 
 
Katoličke pobožnosti -- Djevičanski brak -- Djevičanstvo -- Pape  HA19-00878 
 
Keramički kompoziti -- Mehanička svojstva -- Elastičnost -- Vlakna -- Toplinski stres -- Metoda konačnih elemenata  HA19-00972 
 
Kitozan -- Paprika -- Jestivi premaz -- Prirodni konzervansi  HA19-01182 
 
Klimatske promjene -- Mikotoksini -- Uzgoj hrane -- Ekološke zone  HA19-00921 
 
Kobasice -- Biofermentacija -- Taksifolin -- Mikrobiološka svojstva -- Fizikalno-kemijska svojstva  HA19-01168 
 
Kobasice -- Plemenita plijesan -- Mikrobiološka svojstva -- Senzorska svojstva -- Pakiranje  HA19-01190 
 
Kobasice -- Senzorska analiza -- Bakterije mliječne kiseline -- Mikrobiota  HA19-01186 
 
Kognitivna psihologija -- Inteligencija -- Individualne razlike -- Silogističko zaključivanje  HA19-00827 
 
Kognitivna psihologija -- Mentalni modeli -- Rasuđivanje -- Metakognicija  HA19-00840 
 
Kognitivna psihologija -- Metakognicija -- Rasuđivanje  HA19-00844 
 
Kokosovo mlijeko -- Ekstrakcija -- Sastav -- Metodologija odgovora površine  HA19-01141 
 
Komparativna metoda -- Jezične strukture -- Makrosituacija -- Mikrosituacija  HA19-01248 
 
Komplementarna hrana -- Hranjive tvari -- Funkcionalna svojstva -- Osjetilna svojstva  HA19-01135 
 
Konfesionalnost -- Suradnička nastava -- Vjeronauk -- Međureligijska suradnja -- Ekumenizam  HA19-00872 
 
Konformizam -- Aschov efekt -- Teorija samokategorizacije  HA19-00847 
 
Konstanzanski sabor -- Franjevci  HA19-00877 
 
Konstrukcijska ljepila -- Test dvostruke konzole -- Mehanika loma -- Linearno elastična mehanika loma -- Lomna žilavost  HA19-00919 
 
Konjsko meso -- Kakvoća mesa -- Mekoća mesa  HA19-01100 
 
Kora drva -- Divlja trešnja -- Celuloza -- Kemitermomehanički postupak -- Aluminijski fiksator -- Obojeni papir -- Vremenski utjecaji  HA19-01036 
 
Korespondecija -- Školstvo -- Društveni život  HA19-01322 
 
Korespondencija -- Osobni arhivski fondovi  HA19-01319 
 
Košutić, Sida  HA19-01316 
 
Koža -- Električna vodljivost -- Električni otpor  HA19-01227 
 
Koža -- Električna vodljivost -- Električni površinski otpor -- Anizotropija -- Van der Pauw metoda  HA19-01219 
 
Koža -- Obrada kože -- Sol -- Zaštita okoliša  HA19-01217 
 
Kravlje mlijeko -- Sojin napitak -- Lactobacillus acidophilus -- Probiotici -- Fermentacija  HA19-01156 
 
Križno lamelirano drvo -- Međukatna konstrukcija -- Vibracije -- Dinamičko opterećenje  HA19-01077 
 
Krsna liturgija -- Sloboda -- Egzorcizam  HA19-00874 
 
Kuhinjska sol -- Plijesni -- Aerobne mezofilne bakterije -- Mikrobiološka kvaliteta  HA19-01089 
 
Kukuruz -- Proizvodnja kukuruza -- Cijena  HA19-01083 
 
Kurkumin -- Antioksidacijska aktivnost -- Biološka raspoloživost -- Skladištenje -- Silicijev dioksid -- Lipidi  HA19-01131 
 
Kvasac -- Dehidracija -- Siva plijesan -- Fitopatogena plijesan -- Guava -- Voće  HA19-01160 
 
Kvasac -- Sake -- Etanol -- Vrenje -- Aminokiseline -- Mitohondriji  HA19-01152 
 
Kvasac -- Vino -- Boja vina -- Pigment  HA19-01165 
 
Kvinoja -- Amarant -- Mikronutrijenti -- Hranjivi sastojci -- Kadmij -- Bakar -- Cink -- Željezo  HA19-01124 
 
Legure -- Mikrostruktura -- Očvršćivanje  HA19-01216 
 
Leksik -- Praslavenski -- Rekonstrukcija  HA19-01280 
 
Leksik -- Semantika -- Poljski jezik -- Ruski jezik  HA19-01256 
 
Leksologija -- Terminologija -- Leksem -- Pojam  HA19-01281 
 
Ličnost -- Anksioznost -- Simptomi anksioznosti -- Samopoštovanje -- Netolerancija neizvjesnosti -- Studenti  HA19-00822 
 
Lijevano željezo -- Kemijski sastav -- Tvrdoća -- Modeliranje  HA19-01213 
 
Liturgije -- Kodeks -- Rimska liturgija -- Galikanska liturgija  HA19-00818 
 
Logistika -- Skladišta -- Pametne tehnologije -- Lanci opskrbe -- Internet  HA19-01116 
 
Luksuzna roba -- Potrošači -- Ponašanje potrošača -- Internet prodaja -- Društveni mediji  HA19-01119 
 
Magnetska rezonancija -- Tumor mozga -- Dijagnostika -- MRI slike -- Klasifikacija tumora  HA19-00957 
 
Majoneza -- Reološka svojstva -- Homogenizacija -- Kkaša banaaša banane  HA19-01210 
 
Maligne bolesti -- Bolesnici -- Životne navike -- Kvaliteta života -- Metodologija  HA19-00959 
 
Mandić, Leopold Bogdan -- Papa Franjo -- Franciscus, papa  HA19-00870 
 
Mango -- Fenolni spojevi -- Polifenolna oksidaza -- Krumpir  HA19-01161 
 
Manioka -- Kemijski sastav -- Funkcionalna svojstva  HA19-01176 
 
Manipulativno ponašanje -- Emocionalna manipulacija -- Taktike manipulacije -- Emocionalna inteligencija -- Romantični odnosi  HA19-00838 
 
Manjinski jezici -- Izumiranje jezika  HA19-01246 
 
Mardešić, Željko  HA19-00862 
 
Marketing -- Mala i srednja poduzeća -- Menadžeri  HA19-01121 
 
Maslina -- Lišće masline -- Polifenoli  HA19-00931 
 
Maslinovo lišće -- Ulje uljane repice -- Antioksidacijska svojstva -- Fenoli -- Klorofili  HA19-01193 
 
Maslinovo ulje -- Djevičansko maslinovo ulje -- Industrijska filtracija -- Sedimentacija -- Dekantiranje -- Hlapljive tvari  HA19-01169 
 
Maslinovo ulje -- Sorte maslina -- Fenoli -- Skladištenje  HA19-01212 
 
Masucci, Giuseppe -- Stepinac, Alojzije  HA19-00890 
 
Matematička anksioznost -- Samouvjerenost -- Meta-rasuđivanje -- Meta-kognitivni procesi -- Rješavanje problema  HA19-00839 
 
Matična mliječ -- Fizičko-kemijska svojstva -- Kvaliteta  HA19-01101 
 
Medicinski uređaji -- Održavanje uređaja -- Dijagnostika kvarova  HA19-00983 
 
Medicinsko-informatičke aplikacije -- Srednjškolsko obrazovanje -- Učenici -- Mišljenje -- Primarna zdravstvena zaštita  HA19-00949 
 
Mehatronika -- Robotski manipulator -- Dinamička optimizacija  HA19-00982 
 
Mehatronika -- Robotski manipulator -- Kalmanov filter  HA19-00981 
 
Menadžment -- Modeliranje procesa -- Poduzeća -- Regresija -- Dugoročni ciljevi  HA19-00814 
 
Menadžment -- Upravljanje -- Konflikti -- Vodstvo  HA19-01120 
 
Mesni proizvodi -- Suhomesnati proizvodi -- Gljivice -- Mikotoksini -- Tradicionalni proizvodi  HA19-01106 
 
Mesni proizvodi -- Suhomesnati proizvodi -- Pršut -- Policiklički aromatski ugljikovodici -- Benzopiren  HA19-01202 
 
Mesni proizvodi -- Suhomesnati proizvodi -- Slavonska šunka -- Masne kiseline  HA19-01104 
 
Mesni proizvodi -- Suhomesnati proizvodi -- Tradicionalni proizvodi -- Začini -- Prirodna mikroflora -- Kaštradina  HA19-01208 
 
Mesni proizvodi -- Toplinski neobrađeni mesni proizvodi -- Začini -- Sigurnost hrane  HA19-01107 
 
Mesni proizvodi -- Tradicionalni mesni proizvodi -- Zdravstvena ispravnost -- Mikotoksini -- Plijesni -- Toksičnost  HA19-01191 
 
Mesni proizvodi -- Tradicionalni proizvodi -- Kobasice -- Trajne kobasice -- Proizvodne prakse -- Senzorska svojstva  HA19-01105 
 
Mesni proizvodi -- Zdravstvena ispravnost -- Bakterije -- Clostridium botulinum -- Rok trajanja  HA19-01092  HA19-01093 
 
Meso -- Hlađenje mesa -- Zamrzavanje mesa -- Kakvoća mesa -- Mikroflora mesa  HA19-01209 
 
Metakognicija -- Kompetencije -- Poremećaj pažnje -- Hiperaktivnost -- Autizam -- Neurorazvojni poremećaji  HA19-00830 
 
Metakognicija -- Meta-rasuđivanje -- Samouvjerenost  HA19-00832 
 
Metakognicija -- Rasuđivanje -- Rješavanje problema -- Heuristika  HA19-00833 
 
Metakognitivni osjećaji -- Otkrivanje sukoba -- Iluzija linearnosti  HA19-00841 
 
Metoda konačnih razlika -- Savijanje ploča -- Tehničke znanosti -- Računalni programi  HA19-00980 
 
Mikroalge -- Fotosinteza -- Fotobioreaktori -- Izvor svjetlosti  HA19-01130 
 
Mikroreaktori -- 3D printanje -- Hidrodinamička karakterizacija -- Akrilna smola  HA19-00811 
 
Ministarstvo kulture  HA19-00894 
 
Mliječna kiselina -- D-mliječna kiselina -- Polimeri mliječne kiseline -- Fermentacija -- Agroindustrijski otpad -- Obnovljivi izvori  HA19-01158 
 
Mlijeko -- Proteini sirutke -- Željezo -- Sušenje raspršivanjem -- Biološka dostupnost -- Oksidacijska stabilnost  HA19-01200 
 
Mljeveno meso -- Kvaliteta mesa -- Patvorenje -- Kolagen -- Mesne bjelančevine -- Udio masti -- Informiranje potrošača  HA19-01099 
 
Modificirano drvo -- Delaminacija -- Smična čvrstoća -- Starenje površine -- Lijepljenje  HA19-01050 
 
Moralno rasuđivanje -- Metakognicija -- Konvencije -- Deontička logika  HA19-00825 
 
Moringa stenopetala -- Antioksidacijska aktivnost -- Bioaktivni spojevi -- Ekstrakcija potpomognuta ultrazvukom  HA19-01144 
 
Moždani udar -- Rehabilitacija -- Neurorehabilitacija -- Robotika  HA19-00954 
 
Muslimani -- Kršćani -- Poštovanje -- Dijalog  HA19-00882 
 
Namještaj -- Proizvodnja -- Six sigma model -- Kvaliteta -- Upravljanje projektima  HA19-01046 
 
Napoleon I, francuski car  HA19-00969 
 
Narodni odbor općine Grožnjan  HA19-01324 
 
Navesci -- Hrvatski jezik -- Dastiv -- Lokativ -- Genitiv  HA19-01255 
 
Neholonomski mobilni robot -- Robotski sustav -- Upravljanje sustavima -- Povratna sprega -- Kaos  HA19-00986 
 
Nemanjići, dinastija  HA19-00806 
 
Neutroni -- Svojstvene vrijednosti -- Eksperimentalna mjerenja  HA19-00920 
 
Novogovor -- Analiza političkih govora  HA19-01251 
 
Numizmatika -- Novčanice -- Krivotvorenje novčanica -- Forenzika -- Tiskarske boje -- Ramanova spektroskopija  HA19-00893 
 
Njemački jezik -- Hrvatski jezik -- Frazemi -- Evaluacija -- Nogomet  HA19-01242 
 
Obična smreka -- Picea abies Karst. -- Debljina kore  HA19-01056 
 
Obiteljsko nasilje -- Romi -- Integracija  HA19-00904 
 
Obogaćivanje hrane -- Proteini sirutke -- Željezo -- Sušenje raspršivanjem -- Biološka dostupnost -- Stabilnost  HA19-01205 
 
Odjeća -- Odijevanje -- Psihologija odijevanja -- Modna komunikacija  HA19-00910 
 
Odjeća -- Računalno dizajniranje odjeće -- Funkcionalni dizajn -- Medicinski tekstil -- Mikrobna barijera  HA19-01224 
 
Odjeća -- Visoka moda -- 2D/3D sistem -- Računalno dizajniranje odjeće -- Digitalni tisak  HA19-01221 
 
Održivost -- Ekološka moda -- Potrošački stav -- Ponašanje potrošača  HA19-00906 
 
Offset tisak -- Digitalni tisak -- Tisak u boji -- Elektrofotografija  HA19-01111 
 
Okoliš -- Održivi razvoj -- Drvoprerađivački proizvodi -- Drvoprerađivačka industrija  HA19-01025 
 
Omladinsko društvo Mlada Jugoslavija  HA19-00901 
 
Onečišćenje zraka -- Kvaliteta zraka  HA19-00911 
 
Opservancija -- Generalni kapitul -- Bula  HA19-00877 
 
Orah -- Crni orah -- Juglans nigra L. -- Gospodarenje  HA19-01029 
 
Orah -- Jezgra oraha -- Oksidacijsko oštećenje -- Y-aminomaslačna kiselina -- Guma arabika -- Hranjiva vrijednost  HA19-01185 
 
Oralna higijena -- Ventilatorom uzrokovana pneumonija -- Sestrinstvo -- Jedinica intenzivnog liječenja  HA19-00961 
 
Orijentalna bukva -- Fagus orientalis Lipsky. -- Lišće -- Kemijski sastav -- Starost stabala  HA19-01012 
 
Osjećaj ispravnosti -- Metakognicija -- Rasuđivanje -- Silogističko zaključivanje -- Mentalni modeli  HA19-00831 
 
Osobna ostavština  HA19-01320 
 
Otpadne vode -- Pročišćavanje otpadnih voda -- Fosfati -- Maghemit  HA19-01005 
 
Otpresak -- Uslojeno drvo -- Naprezanje -- Deformacija -- Tenzometrija  HA19-01071 
 
Ovce -- Lička pramenka -- Dobrobit životinja  HA19-01103 
 
Ovčje mlijeko -- Laktacija -- Sinereza -- Sirni gruš  HA19-01143 
 
Pajasen -- Toplinska modifikacija -- Higroskopnost -- Čvrstoća  HA19-01045 
 
Palijativna skrb -- Medicinske sestre -- Medicinski tehničari -- Edukacija  HA19-00962 
 
Palmino ulje -- Nusproizvodi -- Fenolni spojevi -- Antioksidacijska aktivnost -- Indukcijsko vrijeme -- Suncokretovo ulje  HA19-01177 
 
Pametni tekstil -- Lokalizacija -- Senzori  HA19-01225 
 
Pametni tekstil -- Tekstilni senzori -- Termoplastični kompoziti -- Toplinska svojstva  HA19-01231 
 
Papa Franjo -- Franciscus, papa  HA19-00871  HA19-00859 
 
Papa Franjo -- Papa Ivan Pavao II. -- Papa Benedikt XVI.  HA19-00875 
 
Papa Martin V.  HA19-00877 
 
Parkiranje -- Parkirna mjesta -- Garažno-parkirni objekti  HA19-01117 
 
Pastoral -- Župna zajednica -- Suvremeno doba -- Obitelj -- Kultura  HA19-00885 
 
Pedijatrija -- Nozokomijalna pneumonija -- Strojna ventilacija -- Aspiracija traheje  HA19-00968 
 
Peterson, Erik -- Barth, Karl  HA19-00876 
 
Pisma uredništva -- Hrvatski koroatisti -- Hrvatska revija  HA19-01302 
 
Pivo -- Mokraćna kiselina -- D-aminokiseline -- Oštećenje DNA -- Hidroksilni radikali -- Giht  HA19-01128 
 
Plantažni uzgoj -- Poljoprivrednici -- Doprinosi  HA19-01090 
 
Platane -- Štetnici -- Belonochilus numenius -- Invazivne vrste  HA19-01080 
 
Podovi -- Kemijska modifikacija -- Modificirano drvo -- Toplinska modifikacija  HA19-01008 
 
Podravka  HA19-01183 
 
Poduzeća -- Integracijski procesi -- Korporativna kultura  HA19-00815 
 
Poliglicerol -- Poliol -- Poliuretan -- Saharoza -- Furniranje  HA19-01064 
 
Polimerni materijali -- Termomehanička svojstva -- 3D printanje  HA19-00971 
 
Polipropilen -- Vlačna čvrstoća -- Modul elastičnosti -- Nanokompoziti  HA19-00973 
 
Politički teror -- Policija  HA19-00901 
 
Politrauma -- Zbrinjavanje bolesnika -- Trijaža bolesnika -- Multidisciplinarni tim  HA19-00944 
 
Poljoprivredna mehanizacija -- Kombajn -- Sustav kontrole -- Kontroler  HA19-00991 
 
Poljoprivredna mehanizacija -- Traktori -- Vozači traktora -- Vibracije -- Agrotehničke površine -- Zaštita na radu  HA19-01087 
 
Poljoprivredna proizvodnja -- Stanovništvo -- Rast stanovništva  HA19-01085 
 
Poljska leksikografija -- Vokabular -- Komparativna leksikografija  HA19-01279 
 
Poljski jezik -- Dijalekti -- Bjeloruski jezik  HA19-01265 
 
Poslovni podaci -- Informacijska sigurnost -- Zdravstvo -- Lozinka -- Zaposlenici  HA19-00810 
 
Poslovni uspjeh -- Motivacija -- Modeli ličnosti -- Rukovodeće pozicije  HA19-00852 
 
Poštanske usluge -- Paketna distribucija -- Liberalizacija  HA19-01115 
 
Povijest filozofije -- Hrvatska filozofija -- Filozofski sustavi  HA19-00819 
 
Pragmatika jezika -- Kontaminacije leksika -- Stilistika -- Anglicizmi  HA19-01247 
 
Pravopis -- Veilko slovo -- Pravopis bugarskog jezika  HA19-01262 
 
Pravoslavna Crkva  HA19-00868 
 
Prehrambena industrija -- Mikrokapsuliranje -- Nanokapsuliranje  HA19-01129 
 
Prehrambeni aditivi -- Sumporni dioksid -- Sulfiti -- Rakovi -- Alergije  HA19-01188 
 
Prigradske šume -- Crnogorične šume -- Uzgoj -- Selekcija  HA19-01059 
 
Primorsko smilje -- Mediteransko bilje -- Biljni materijal -- Destilacija -- Hidrolat -- Otkup  HA19-01088 
 
Probiotici -- Bifidobacterium -- Dehidrirane pahuljice  HA19-01183 
 
Procesija -- Molitva -- Blagoslov -- Običaji -- Pučka veselja  HA19-00881 
 
Procesori -- Višejezgreni procesori -- Softver -- Matrice -- Multiplikacija  HA19-00812 
 
Procjedne vode -- Biootpad -- Biorazgradnja  HA19-01125 
 
Profesionalna orijentacija -- Profesionalna edukacija -- Mladi ljudi  HA19-00907 
 
Profesionalne odluke -- Odlučivanje -- Stilovi odlučivanja -- Srednjoškolci -- Spol  HA19-00824 
 
Proizvodni proces -- Sposobnost procesa -- Performanse -- Atributni podaci  HA19-00978 
 
Prometna sigurnost -- Cestovni promet -- Mladi vozači -- Prometne nesreće  HA19-01114 
 
Proso -- Antioksidacijska aktivnost -- Ultrazvuk visokog intenziteta -- Hranjive vrijednosti -- Fizikalna svojstva  HA19-01196 
 
Prostorna predodžba -- Prostorna percepcija -- Studenti -- Testiranje  HA19-00936 
 
Prva pomoć -- Osnovna škola -- Učitelji -- Ozljede -- Trauma  HA19-00946 
 
Psorijaza -- Depresija -- Kvaliteta života -- Zdravstvena njega  HA19-00964 
 
Pšenica -- Afrički orah -- Brašno -- Biskviti -- Kakvoća hrane  HA19-01174 
 
Pšenično brašno -- Tigernut brašno -- Kompozitne smjese -- Funkcionalna svojstva  HA19-01179 
 
Quercus petraea -- Hrast kitnjak -- Rast -- Klimatske promjene  HA19-01009 
 
Računalni programi -- Neuronske mreže -- Pneumonija -- Dijagnostika  HA19-00809 
 
Računalstvo -- Softver -- Razvoj softvera -- Empirijska studija -- Studenti  HA19-00808 
 
Radari -- Komunikacijski kanali -- Frekvencija -- Chirp modulacije  HA19-00989 
 
Radiografija -- Konvencionalna radiografija -- Računalna radiografija -- Bolnice  HA19-00932 
 
Radiologija -- Radiološki tehnolozi -- Medicinski fizičari -- Ionizirajuće zračenje -- Kompjutorizirana tomografija -- Kontrola kvalitete -- Studenti  HA19-00935 
 
Radno pamćenje -- Hipoteza zamišljenog kontakta -- Socijalni kontakti -- Pozitivna korelacija -- Medijacijska analiza  HA19-00834 
 
Radno pamćenje -- Vidno radno pamćenje -- Efekt privlačenja -- Pamćenje -- Orijentacija  HA19-00828 
 
Rajčica -- Sušenje -- Vitamin C -- Osmoza  HA19-01204 
 
Rak dojke -- Rano otkrivanje karcinoma -- Dielektrična svojstva -- Mikrovalovi -- Faktorski dizajn  HA19-00987 
 
Rak dojke -- Žene -- Psihosocijalni aspekti  HA19-00902 
 
Raspršivač -- Mlaznica -- Veličina kapljica -- Obrada slike  HA19-00977 
 
Rečenična obrada -- Relativna rečenica -- Pokreti očiju -- Psiholingvistika  HA19-01312 
 
Red sv. Augustina -- Državni arhiv u Rijeci -- Austrijska nacionalna knjižnica -- Crkva sv. Jeronima u Rijeci  HA19-00864 
 
Redfield, James  HA19-01314 
 
Religioznost -- Modernitet -- Ekologija -- Panteizam -- Holizam  HA19-00862 
 
Republički sekretarijat za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo SRH -- Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo SRH -- Hrvatski državnih arhiv  HA19-01321 
 
Riža -- Kultivari riže -- Kvaliteta zrna -- Soja -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Hrana za dojenčad  HA19-01199 
 
Rječnici -- Profesijski nazivi -- E-leksikografija -- E-terminografija  HA19-01303 
 
Robinia pseudoacacia L. -- Obični bagrem -- Regeneracija  HA19-01066 
 
Roditeljstvo -- Svjesnost -- Kompetentnost -- Zadovoljstvo roditeljstvom  HA19-00849 
 
Rodoslovlje -- Osobni arhivski fond -- Kronika -- Rodoslovlje  HA19-01318 
 
Samopoštovanje -- Adolescencija -- Obiteljski odnosi -- Vršnjački odnosi  HA19-00836 
 
Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara  HA19-00904 
 
Seksting -- Seksualnost -- Adolescencija -- Motivacija -- Teorijski modeli -- Elektronički mediji  HA19-00887 
 
Seksualna disfunkcija -- Žene -- Orgazam -- Seksualni odnosi -- Bol -- Hipnoza  HA19-00956 
 
Seksualna disfunkcija -- Žene -- Seksualnost -- Žensko zdravlje  HA19-00958 
 
Semantika -- Polisemija -- Glagolski predikat  HA19-01277 
 
Sestrinstvo -- Informacijsko-komunikacijska tehnologija -- Suradljivost bolesnika  HA19-00960 
 
Sestrinstvo -- Pripravnički staž -- Stavovi  HA19-00942 
 
Sestrinstvo -- Sigurnost bolesnika -- Primopredaja bolesnika -- Smjernice za primopredaju službe  HA19-00948 
 
Sestrinstvo -- Studenti -- Psihičke poteškoće -- Prilagodba  HA19-00845 
 
Sigurnost hrane -- Ambalaža -- Polifenoli -- Biorazgradiva ambalaža -- Jestiva ambalaža -- Aktivna ambalaža  HA19-01178 
 
Sigurnost hrane -- Konzerviranje hrane -- Digitalna slika -- Spektroskopija -- Pasterizacija  HA19-01194 
 
Silogističko zaključivanje -- Samouvjerenost -- Model samodosljednosti  HA19-00846 
 
Sintaksa -- Hrvatski jezik -- Ukrajinski jezik  HA19-01274 
 
Sintaksa -- Padeži -- Genitiv  HA19-01250 
 
Sir -- Sazrijevanje -- Masne kiseline -- Bučine sjemenke -- Kofein  HA19-01181 
 
Sirak -- Fenolni spojevi -- Mikroinkapsulacija -- Esterifikacija -- Ekstruzija  HA19-01153 
 
Sirutka -- Mlaćenica -- Napitci -- Bioaktivni peptidi  HA19-01162 
 
Sječa stabala -- Nagib terena -- Vitlo -- Vučna sila  HA19-01016 
 
Slavenska grafika -- Ćirilica -- Glagoljica -- Crkvenoslavenski jezik  HA19-00805 
 
Slavenska paleografija -- Analitička paleografija -- Diplomatička ćirilička minuskula  HA19-00806 
 
Slavenske zemlje članice EU-a -- La Repubblica -- Analiza sadržaja  HA19-01272 
 
Slavenski jezici -- Indoeuropski jezici -- Akcentuacija -- Povijesna akcentologija -- Neoakut -- Cirkumfleks  HA19-01270 
 
Složene rečenice -- Zavisnosložene rečenice -- Nezavisnosložene rečenice -- Elipsa glagolske skupine -- Jezično procesiranje  HA19-01300 
 
Smrekovina -- Pregrijavanje -- Hrapavost površine -- Stupanj kvašenja -- Ugušćivanje  HA19-01073 
 
Smrtna kazna -- Pape -- Dostojanstvo -- Život  HA19-00875 
 
Socijalna kognicija -- Teorija uma -- Studenti psihologije -- Istraživanje  HA19-00823 
 
Socijalna skrb -- Starije osobe -- Siromaštvo -- Kvaliteta života  HA19-00903 
 
Soja -- Sojino ulje -- Vrijeme prženja -- Ekstrakcija -- Optimizacija  HA19-01197 
 
Sojin jogurt -- Fermentacija -- Antioksidacijska aktivnost -- Antimikrobni učinak -- Izoflavoni -- Lactobacillus sp.  HA19-01136 
 
Sol -- Kuhinjska sol -- Konzerviranje hrane  HA19-01211 
 
Solarne elektrane -- Utjecaj na okoliš  HA19-01086 
 
Spartium junceum L. -- Brnistra -- Biomasa -- Biogorivo -- Biorazgradnja  HA19-01228 
 
Spol -- Alkohol -- Nikotin -- Toksični učinak  HA19-00937 
 
Srebrne nanočestice -- Antimikrobna aktivnost -- Zelena sinteza  HA19-01126 
 
Srednja škola -- Vjeronauk -- Ekologija -- Ekoteologija -- Ekopedagogija  HA19-00873 
 
Srodni jezici -- Ini jezici -- Slavenski jezici  HA19-01273 
 
Stadler, Josip  HA19-00879 
 
Starije osobe -- Kvaliteta života -- Zdravstveno stanje  HA19-00940 
 
Starije osobe -- Tjelesna aktivnost -- Kvaliteta života  HA19-00938 
 
Starije osobe -- Tjelesna aktivnost -- Monitoring -- Akcelerometar  HA19-00953 
 
Staročeški jezik -- Posuđenice -- Starocrkvenoslavenski jezik -- Neleksički paleoslavizmi  HA19-01266 
 
Starohrvatski jezik -- Pravni tekstovi -- Veznički spoj -- Intenzifikator  HA19-01294 
 
Staroslavenski jezik -- Tvorba riječi -- Leksičko-sintaktička tvorba riječi -- Prijedlozi -- Prilozi  HA19-01244 
 
Statut -- Rukopisi -- Iluminacije -- Ferarska sitnoslikarska škola -- Mletačka minijatura  HA19-00900 
 
Stereotip -- Poljaci -- Lingvistički pogled  HA19-01243 
 
Stijenski materijal -- Tlačna čvrstoća -- Vapnenac -- Schmidtov čekić -- Terenska identifikacija  HA19-00998 
 
Stovarište trupaca -- Drvo -- Kukci -- Štetnici  HA19-01051 
 
Stres -- Stres na radu -- Fizioterapeuti  HA19-00955 
 
Subarahnoidna hemoragija -- Aneurizma -- Postoperativna njega -- Bolničke infekcije -- Vazospazam  HA19-00947 
 
Suhi travnjak -- Florni sastav  HA19-00925 
 
Suhomesnati proizvodi -- Dimljeni pršut -- Pasmina svinja -- Aroma -- Udio masti -- Masne kiseline  HA19-01096 
 
Sulfonacija -- Egzopolisaharidi gljiva -- Antimikrobna aktivnost -- Polisaharidi  HA19-01132 
 
Supatnja -- Potlačenost -- Komunizam -- Kršćanstvo  HA19-00853 
 
Supervizija -- Dom za starije osobe -- Medicinske sestre -- Iskustva  HA19-00905 
 
Sušenje hrane -- Čuvanje hrane -- Hrana -- Toplinske pumpe  HA19-01166 
 
Sveta Stolica  HA19-00890 
 
Sveti Josip -- Iosephus, sanctus  HA19-00878 
 
Svinje -- Crne slavonske svinje -- Dnevni prirast -- Intenzitet rasta -- Mesnatost  HA19-01102 
 
Svinje -- Grizenje repova -- Sigurnost hrane -- Europska politika  HA19-01095 
 
Šafran -- Ulje šafrana -- Masne kiseline -- Steroli  HA19-01084 
 
Šćuka-Kukec, Katarina  HA19-01320 
 
Školski uspjeh -- Adolescenti -- Roditelji -- Perfekcionizam -- Ispitna anksioznost -- Somatizacija  HA19-00850 
 
Štete od oluje -- Izvlačenje drva -- Vitlo  HA19-01065 
 
Šumarska mehanizacija -- Dizalica -- Senzori pokreta -- Hidraulika  HA19-01078 
 
Šumarska mehanizacija -- Erozija tla -- Zaštita tla  HA19-01040 
 
Šumarska mehanizacija -- Harvester -- Modernizacija  HA19-01058 
 
Šumarska mehanizacija -- Izvlačenje drva -- Traktori za vuču -- Simulacijski model -- Statističko modeliranje  HA19-01069 
 
Šumarska mehanizacija -- Utjecaj na okoliš -- Emisija stakleničkih plinova -- Održivo šumarstvo  HA19-01068 
 
Šumarski radnici -- Izloženost buci -- Fizički napori -- Postura -- Kardiovaskularno opterećenje -- Zaštita na radu  HA19-01062 
 
Šumarski radnici -- Radni proces -- Postura -- Zaštita na radu -- Radni strojevi  HA19-01017 
 
Šumarski radnici -- Zadovoljstvo poslom -- Umor -- Nezgode na radu  HA19-01011 
 
Šume -- Hrast lužnjak -- Hrast kitnjak -- Teški metali -- Monitoring  HA19-01044 
 
Šume -- Obična smreka -- Picea abies Karst. -- Vjetar -- Otpornost na vjetar -- Pošumljavanje  HA19-01081 
 
Šume -- Privatno vlasništvo -- Hrast medunac -- Hrast crnika -- Indeks rasta -- Dendrokronologija  HA19-01070 
 
Šume -- Šumske sastojine -- Raznolikost sastojina -- Starost sastojina  HA19-01072 
 
Šume -- Šumski posjedi -- Najamnina -- Rangiranje -- MRG modeli  HA19-01043 
 
Šume -- Upravljanje šumama -- Hrast lužnjak -- Obnova šuma  HA19-01026 
 
Šumske ceste -- Nagib terena -- Erozija tla -- Geotekstil -- Biomehaničke metode  HA19-01076 
 
Šumsko tlo -- Nagib terena -- Vozila -- Klizanje vozila -- Zbijanje tla  HA19-01038 
 
Tajne službe -- Povijest  HA19-01327 
 
Tehnologija -- Budućnost -- Razvoj -- Napredak -- Kognitivne reakcije -- Afektivne reakcije  HA19-00848 
 
Tekstil -- Nanočestice -- Funkcionalna odjeća  HA19-01229 
 
Tekstilna tehnologija -- Klasifikacija -- Dimenzije -- Bibliometrija  HA19-01223 
 
Teologija -- Dogma -- Crkva -- Protestantizam  HA19-00876 
 
Teologija stvaranja -- Crkveni oci -- Istočno kršćanstvo -- Ekologija -- Teologija  HA19-00861 
 
Teologija stvaranja -- Ekologija -- Ekonomija -- Siromaštvo  HA19-00859 
 
Teološka antropologija -- Teologija stvaranja -- Okoliš -- Odgovornost  HA19-00858 
 
Tercijano obrazovanje -- Akademska motivacija -- Zadovoljstvo studijem -- Psihološke potrebe -- Studenti -- Regresijska analiza  HA19-00837 
 
Termotolerantne bakterije -- Corynebacterium glutamicum -- Fermentacija -- L-laktat -- Sukcinat -- Acetat  HA19-01159 
 
Tisak -- Bliska infracrvena spektroskopija -- Offset tisak -- Sigurnosna grafika  HA19-01113 
 
Toplinska stabilnost -- Reciklirana vlakna -- MDF ploče -- Električno zagrijavanje -- Hidrotermička metoda  HA19-01074 
 
Topola -- Biomasa -- Biogorivo  HA19-01020 
 
Toponimi -- Toponimija -- Demografija -- Romani -- Slaveni -- Hrvati  HA19-01240 
 
Traper tkanina -- Pređa -- Pletivo -- Elastičnost  HA19-01222 
 
Trgovačka banka d.d. Zagreb  HA19-00897 
 
Tržišna vrijednost -- Namještaj -- Robne marke -- Ponašanje potrošača -- Pločasti materijali  HA19-01041 
 
Turizam -- Prirodni kapital -- Održivo upravljanje -- Zaštita okoliša  HA19-00913 
 
Turski rezanci -- Peršin -- Senzorska analiza -- Funkcionalna svojstva  HA19-01180 
 
Učitelji -- Samoefikasnost -- Zadovoljstvo životom -- Zadovoljstvo poslom -- Emocije  HA19-00909 
 
Udba  HA19-01327 
 
Umjetna neuronska mreža -- Upojnost vode -- Debljinsko bubrenje -- MDF ploča -- Parafin  HA19-01015 
 
Urbano vrtlarstvo -- Održivost -- Interdisciplinarni pristup  HA19-01091 
 
Uslojena drvonitna građa -- Mehanička svojstva -- Biootpad -- Konstrukcijska kompozitna građa -- Taguchijeva metoda  HA19-01028 
 
Veliki podaci -- Proizvodnja -- Inovacije  HA19-01118 
 
Vermut -- Divlja marelica -- Ekstrakti začina -- Fizikalno-kemijska svojstva -- Osjetilna kvaliteta  HA19-01142 
 
Veterinarski lijekovi -- Antibiotici -- Meso -- Kontrola antibiotika  HA19-01097 
 
Vezena odjeća -- Pametni tekstil -- E-tekstil -- Tekstilne elektrode -- Elektrokardiografija  HA19-01232 
 
Videoigre -- Kognitivne sposobnosti -- Multimodalni trening  HA19-00842 
 
Vinova loza -- Ekstrakti -- Antioksidacijska svojstva -- Mitohondrijska membrana  HA19-01148 
 
Visočka pečenica -- Mesni proizvodi -- Suhomesnati proizvodi -- Tradicionalni proizvodi -- Zemljopisno porijeklo -- Brend  HA19-01109 
 
Vizualna percepcija -- Mrežnica -- Osvjetljenje -- Medicinska dijagnostika  HA19-00985 
 
Vjera -- Znanje -- Spoznaja  HA19-00883 
 
Vjeronauk -- Migracije -- Izbjeglice -- Interkulturalna razmjena  HA19-00908 
 
Vjeronauk -- Nastava -- Komunikacija -- Objava  HA19-00889 
 
Vjetroturbine -- Vrtložno hlađenje zraka -- Naprezanje materijala  HA19-00984 
 
Voda -- Flaširana voda -- Fizičko-kemijska svojstva -- Kvaliteta vode -- Bakterije -- Ozon  HA19-01155 
 
Voda -- Kvaliteta vode -- Kvantiteta vode -- Podrijetlo vode -- Globalno zagađenje -- Klimatske promjene -- Zaštita vodnih resursa  HA19-00922 
 
Vođa -- Percepcija lica -- Kategorizacija vođa -- Evolucijska psihologija -- Socijalna interakcija  HA19-00835 
 
Vojna odjeća -- Borbena odjeća -- 3D mjerenje tijela  HA19-01218 
 
Vršnjačko nasilje -- Pomaganje žrtvi -- Empatija -- Socijalne vještine -- Samodjelotvornost  HA19-00843 
 
Vujičić, Milan -- Nikšić, Ante -- Židovec, Vladimir  HA19-01327 
 
Web aplikacije -- Mrežne aplikacije -- Automatsko testiranje -- Pogreške  HA19-00807 
 
Weil, Simone  HA19-00853 
 
Zaštićena područja -- Zadovoljstvo posjetitelja -- Kvaliteta usluga -- Statistička analiza  HA19-00912 
 
Zaštita okoliša -- Klimatske promjene -- Održivi razvoj  HA19-00914 
 
Zaštitna odjeća -- Neprobojna odjeća -- 3D projektiranje odjeće -- Računalno projektiranje odjeće  HA19-01220 
 
Zavisnosložene rečenice -- Asindetske rečenice -- Asindetska subordinacija  HA19-01241 
 
Zavisnosložene rečenice -- Zavisne surečenice -- Pogodbene rečenice -- Pleonastična negacija -- Isključno značenje  HA19-01308 
 
Zdravlje -- Promicanje zdravlja -- Socijalna politika -- Čimbenici okoliša -- Holistički pristup  HA19-00945 
 
Zdravstvena njega -- Prijelom kuka -- Medicinska sestra  HA19-00943 
 
Zdravstvena skrb -- Djeca -- Zadovoljstvo -- Roditelji  HA19-00950 
 
Zdravstvena zaštita -- Nezaposlenost -- Ekonomska kriza -- Recesija  HA19-00952 
 
Zdravstvene usluge -- Kvaliteta usluga -- Statistička analiza  HA19-00934 
 
Zdravstvene usluge -- Zdravstvena njega -- Kvaliteta usluge -- Sigurnost -- Sestrinska praksa  HA19-00933 
 
Zeleni marketing -- Svijest o okolišu -- Teorija planiranog ponašanja -- Potrošači  HA19-01122 
 
Zgrade -- Toplinska izolacija -- Toplinska ovojnica  HA19-00997 
 
Zidne ploče -- Betonska pjena -- Naprezanje  HA19-01003 
 
Zupčanici -- Stožasti zupčanici -- Planetarni prijenos -- Pogonski strojevi -- Cestovna vozila  HA19-00976 
 
Žbuka -- Naprezanje -- Mehanički parametri -- Fizički parametri -- Visokogradnja  HA19-00996 
 
Žitarice -- Termička obrada -- Mikotoksini  HA19-01173 
 
Životinje -- Neživa priroda -- Bogolikost -- Upravljanje -- Zaštita prirode  HA19-00884 
 
Životni stil -- Kardiovaskularne bolesti -- Prevencija -- Odluka o promjeni  HA19-00941 
 
Žižula -- Fenolni spojevi -- Antioksidacijska svojstva -- Prehrambena svojstva -- Antimikrobna aktivnost -- Genetička raznolikost  HA19-01151